Priser och Lokaler
Klicka här för bilder på lokalerna.

 

Privata tillställningar

Hyreskostnad när kaffeservering eller liknande förekommer.

Stora salen

750 kr inkl. kök

 

Blå rummet

260 kr inkl. kök

 

Musiksalen

130 kr inkl. kök

 

Stora salen + Blå rummet

900 kr inkl. kök

 

 

 

Hyreskostnad när matservering förekommer, t.ex. födelsedagsfester, bröllop eller liknande.

Stora salen + Blå rummet

1 300 kr inkl. kök

 

Blå rummet

375 kr inkl. kök

 

 

 

Hyreskostnad när hela Bygdegården hyres vid fester eller liknande.

Hela Bygdegården

1 725 kr

 

 

 

 

Föreningar

Stora salen

650 kr inkl. kök

 

Blå rummet

250 kr inkl. kök

 

Musiksalen

130 kr inkl. kök

 

Stora salen + Blå rummet

800 kr inkl. kök

 

Hela Bygdegården

1 725 kr

 

 

 

 

När det är studiecirklar

För studiecirklar

130 kr/sammankomst

 

Matlagningskurser

200 kr/sammankomst

 

 

 

Önskas mer information om priser, uthyrning m.m. ring tele: 076 - 034 73 29 eller E-post info@venabygdegard.nu

       

 

Lite data om lokalerna:

Lokaler

Antal sittplatser

Yta i m2

Stora salen (övre plan)

180

120

Lilla salen (nedre plan)

75

84 OBS! Går ej att hyra

Blå rummet (övre plan)

35

46

Studierum (nedre plan)

10

15 OBS! Går ej att hyra

Musiksalen (3:e plan)

25

50

Köket (övre plan)

---

35

Köket (nedre plan)

---

15 OBS! Går ej att hyra

Total yta

---

822