Priser och Lokaler
Klicka här för bilder på lokalerna.

 

Privata tillställningar

Hyreskostnad när kaffeservering eller liknande förekommer.

Stora salen

900 kr inkl. kök

 

Blå rummet

310 kr inkl. kök

 

Musiksalen

160 kr inkl. kök

 

Stora salen + Blå rummet

1 100 kr inkl. kök

 

 

 

Hyreskostnad när matservering förekommer, t.ex. födelsedagsfester, bröllop eller liknande.

Stora salen + Blå rummet

1 560 kr inkl. kök

 

Blå rummet

450 kr inkl. kök

 

 

 

Hyreskostnad när hela Bygdegården hyres vid fester eller liknande.

Hela Bygdegården

2 070 kr

 

För närvarande går det inte att hyra hela Bygdegården 

 

Föreningar

Stora salen

780 kr inkl. kök

 

Blå rummet

300 kr inkl. kök

 

Musiksalen

160 kr inkl. kök

 

Stora salen + Blå rummet

960 kr inkl. kök

 

Hela Bygdegården

2 070 kr

 

För närvarande går det inte att hyra hela Bygdegården 

 

 

När det är studiecirklar

För studiecirklar

160 kr/sammankomst

 

Matlagningskurser

250 kr/sammankomst

 

 

 

Önskas mer information om priser, uthyrning m.m. ring tele: 076 - 034 73 29
eller E-post info@venabygdegard.nu

       

 

Lite data om lokalerna:

Lokaler

Antal sittplatser

Yta i m2

Stora salen (övre plan)

180

120

Lilla salen (nedre plan)

75

84 OBS! Går ej att hyra

Blå rummet (övre plan)

35

46

Studierum (nedre plan)

10

15 OBS! Går ej att hyra

Musiksalen (3:e plan)

25

50

Köket (övre plan)

---

35

Köket (nedre plan)

---

15 OBS! Går ej att hyra

Total yta

---

822